Товари (роботи, послуги), на які актами законодавства або іншими нормативними документами встановлено обов’язкові вимоги щодо забезпечення безпеки життя, здоров’я споживачів, їх майна, навколишнього природного середовища, підлягають обов’язковій сертифікації згідно з чинним законодавством. Реалізація та використання таких товарів (у тому числі імпортних), виконання робіт та надання послуг без сертифіката відповідності забороняються. За наявності товару вимога споживача про його заміну підлягає негайному задоволенню, а в разі виникнення потреби в перевірці якості – протягом чотирнадцяти днів або за домовленістю сторін.У разі відсутності товару вимога споживача про його заміну підлягає задоволенню у двомісячний строк з моменту подання відповідної заяви. Якщо задовольнити вимогу споживача про заміну товару в установлений строк неможливо, споживач вправі на свій вибір пред’явити продавцю, виробнику (підприємству, що виконує їх функції) інші вимоги, передбачені пунктами 1, three https://sartana.dn.ua/, four, 5 частини першої цієї статті(ч. 6 ст. eight ЗУ “Про захист прав споживачів”). Експертиза проводиться за рахунок продавця (виконавця, виробника).

Найбільше звернень надійшло щодо порушення законодавства про захист прав споживачів при реалізації непродовольчих товарів (мобільних телефонів, електропобутових товарів, одягу та взуття) та купівлі товарів через інтернет-магазини. 37 звернень щодо порушень прав споживачів при реалізації продовольчих товарів та надання послуг у сфері ресторанного господарства. Захист прав споживачів у сфері безпечності та якості харчових продуктів, інформування про їх властивості, у тому числі маркування, здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та якості харчових продуктів.

органи що здійснюють захист прав споживачів

Вирішення поставлених питань дозволить на якісно новому рівні забезпечити захист прав споживачів, що в свою чергу вплине на підвищення життєвого рівня населення. Умови договору, що обмежують права споживача порівняно з правами, встановленими законодавством, визнаються недійсними. Якщо в результаті застосування умов договору, що обмежують права споживача, споживачеві завдано збитків, то вони повинні бути відшкодовані винною особою у повному обсязі.

З одного боку, дію другого речення абз. 6 (яким така підстава встановлено) призупинено на час дії мораторію відповідно до Закону № 1728. three зазначеного Закону встановлено майже аналогічне підставу для проведення позапланової перевірки. Але, з іншого боку, дія Закону № тисячі сімсот двадцять вісім на Госпродпотребслужбу не поширюється (по крайней мере, в частині перевірок дотримання законодавства про захист прав споживачів) у зв’язку з її включенням до Переліку № 1104.

Увійти, Або Зареєструватися:

Відтак, згідно з чинним законодавством споживач вправі звернутися до суду самостійно, або через відповідні органи, або здійснити самозахист порушеного права. Продавець – підприємство, установа, організація або громадянин-підприємець, які реалізують товари за договором купівлі-продажу. З 1994 року Україна є членом Європейської комісії Генерального Директорату ХХІV споживчої політики і захисту здоров’я споживачів.

Документи Ради

Суб’єкт господарювання повинен ознайомитися з підставою проведення позапланової перевірки з наданням йому копії відповідного напряму. Звертатися з позовом до суду про визнання дій продавця, виготівника (підприємства, що виконує їх функції), виконавця протиправними щодо невизначеного кола споживачів і припинення цих дій. Перелік товарів, що не підлягають обміну (поверненню) з підстав, зазначених у цій статті, затверджується Кабінетом Міністрів України.

Реалізація державної політики спрямованої на розвиток роздрібної та оптової торгівлі, а також торгівельно-виробничої сфери (громадське харчування) і побутового обслуговування населення на основі використання ринкових механізмів господарювання, здійснення технологічної політики у сфері торгівельної діяльності і побутового обслуговування населення. Безпосередньо ж здійснювати перевірки органи місцевого самоврядування можуть лише під час здійснення повноважень у сфері контролю за дотриманням законодавства про працю та зайнятість населення. Причиною для проведення позапланової перевірки може послужити одна з підстав, наведених у ч. Причому найбільш поширене серед них – звернення фізособи (фізосіб) про порушення, що спричинило шкоду його (їх) прав, законних інтересів, життя або здоров’ю, навколишньому середовищу чи безпеки держави, знаходиться під питанням.

Загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України. Згідно статті 23 Закону України “Про доступ до публічної інформації” оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду. Дочекайтеся опрацювання вашого звернення та зворотного дзвінка від наших спеціалістів з підтвердженням про запис на прийом.