Ст 30 Зу Про Захист Прав Споживачів Розгляд Скарг На Рішення Органів Виконавчої Влади, Що Здійснюють Захист Прав Споживачів, Їх Службових Осіб, А Також На Дії Таких Осіб Стаття Закону України Зі Змінами 2022 Рік

Товари (роботи, послуги), на які актами законодавства або іншими нормативними документами встановлено обов’язкові вимоги щодо забезпечення безпеки життя, здоров’я споживачів, їх майна, навколишнього природного середовища, підлягають обов’язковій сертифікації згідно з чинним законодавством. Реалізація та використання таких товарів (у тому числі імпортних), виконання робіт та надання послуг без сертифіката відповідності забороняються. За наявності товару вимога споживача…